Samenwerking

Zorgpartner bij Lelie zorggroep

Thuis in Zorg is zorgpartner bij Lelie zorggroep. Dit betekent dat Lelie Zorggroep (LZG) de hoofdleverancier is van Zorg in Natura (dit is zorg in de vorm van rechtstreekse dienstverlening door Thuis in Zorg). LZG onderhandelt namens ons met het zorgkantoor, CIZ of de gemeente, verwerkt administratieve gegevens om bijvoorbeeld op de juiste wijze te voldoen aan alle regelgeving vanuit de overheid. Op het overzicht van het CAK ziet u daarom Lelie zorggroep staan als organisatie van de geleverde zorg.

Thuis in Zorg en de serviceflat Hillegonda, het Termaathuis en Buitenhuys Kralingen

In serviceflat de Hillegonda kan men veilig en zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg wanneer dat nodig is.

De zorg is in handen van Thuis in Zorg. Onze medewerkers zijn van 7.00 tot 23.00 aanwezig.

Er is -indien gewenst- ook adequate alarmopvolging: zeven dagen per week, 24 uur per dag.

In het Termaathuis en Buitenhuys Kralingen verlenen wij de bewoners ook de thuiszorg die zij wensen. Op de afgesproken tijd wordt door een vast team professionele zorg verleend.

Verpleeghuis Pniël en De Burcht (Lelie zorggroep)

Wij werken samen met verpleeghuis Pniël en De Burcht waarbij wij zonodig in specifieke situaties gebruik kunnen maken van hun expertise zoals:

verpleeghuis arts
fysiotherapeuten
dagbehandeling
– diëtiste
– geriater