Aanvraag en financiering van zorg

ZVW indicatie en financiering

Met een indicatie van de zorgverzekeringswet (ZVW) kunt u persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. U bent hier geen eigen bijdrage voor verschuldigd omdat persoonlijke verzorging en verpleging opgenomen zijn in het basispakket waar u maandelijks een premie voor betaalt.  Onze wijkverpleegkundige verzorgt de indicatie in opdracht van de zorgverzekeraar. Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken of u hiervoor in aanmerking komt.
Met deze indicatie kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB) bij Thuis in Zorg. Kiest u voor Zorg in Natura dan betekent dit dat Thuis in Zorg de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt.

WMO indicatie/beschikking en financiering

De begeleiding individueel, de begeleiding groep en de huishoudelijke verzorging vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij uw gemeente kunt een indicatie/beschikking aanvragen. Wij kunnen u hierbij adviseren. Vanaf 2015 spreken we niet meer van losse zorg en diensten maar van een arrangement. In feite is een arrangement een aanbod van zorg en diensten dat wordt gedaan vanuit de 7 resultaatgebieden waaruit de gemeente een arrangement en beschikking samenstelt.  De gemeente bepaalt het tarief waarvoor het arrangement uitgevoerd moet worden. Zij doen dit op basis van vaste gegevens en de te behalen resultaten.
U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

Als u kiest voor zorg en diensten via de gemeente (WMO) dan leveren wij deze zorg alleen als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft gekregen van de gemeente. U koopt dan met uw PGB zelf de zorg en/of diensten bij ons in. Voor onze tarieven kunt u het beste contact met ons opnemen.

Langdurige Zorg

Heeft u langdurige zorg nodig en u voldoet aan alle voorwaarden dan kunt u of kunnen wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op de indicatie. De zorg die u via deze indicatie ontvangt , valt onder de wet langdurige zorg (WLZ)
Voor meer informatie kijk op de website van het CIZ.
U kunt de geïndiceerde zorg ontvangen via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB)

Particuliere Zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Meer over het beheer van het PGB vindt u op de volgende link, van de site van de overheid over hervorming langdurige zorg. Op de site van de sociale verzekeringsbank (SVB) vindt u ook belangrijke informatie over het PGB.
Als u besluit om gebruik te maken van het PGB dan raden wij u aan om lid te worden van Per Saldo, hierbij de link naar hun website en informatie over het PGB.

Zorgpartner Lelie zorggroep

Omdat wij er voor gekozen hebben om zorgpartner te zijn van de Leliezorggroep, betekent dit dat u op uw overzicht voor zorg in natura (ZIN) van het CAK de Lelie zorggroep als organisatie van geleverde (ZIN) zorg ziet staan. Onder Samenwerking kunt u meer lezen over het zorgpartnerschap met de Leliezorggroep.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Ons stappenplan: van zorgvraag tot zorgverlening