Aanvraag en financiering van zorg

Via een indicatie kunt u verzorging, verpleging en begeleiding ontvangen. U kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor Zorg in Natura dan betekent dit dat Thuis in Zorg de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die in onderstaande uitleg PGB vanaf 2012 worden genoemd.
De volgende indicaties worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding individueel *

*De”begeleiding Individueel” gaat in 2014 over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) WMO. Als het CIZ aangeeft dat u niet of gedeeltelijk in aanmerking komt voor AWBZ gefinancierde begeleiding dan zullen met u kijken of het zinvol is om de aanvraag ook in te dienen bij het WMO loket van uw gemeente

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op een indicatie. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kan onze coördinerend verpleegkundige/ziekenverzorgende u ondersteunen bij het beoordelen van de situatie en zo mogelijk een aanvraag voor een indicatie doen. Voor meer informatie kijk op de website van het CIZ of lees bijgaande brochure “U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?”

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van huishoudelijke verzorging. Dit is bepaald in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wilt u huishoudelijke verzorging van Thuis in Zorg ontvangen dan kunt u via de gemeente (Rotterdam) een PGB aanvragen. De aanvraag voor huishoudelijk verzorging gaat via het zorgloket van uw gemeente. Thuis in Zorg kan u met deze aanvraag helpen, we kunnen u ook uitleggen wanneer u een PGB toegewezen krijgt van de gemeente. Met onze coördinerend verpleegkundige/ziekenverzorgende bespreekt u welke hulp u nodig heeft.

Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2012

Sinds 1 januari 2012 heeft u voor verpleging, verzorging en begeleiding individueel alleen recht op het PGB als u een indicatie heeft gekregen voor langdurige zorg met verblijf, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Heeft u in 2011 al een PGB, zonder dit recht op langdurig verblijf, dan behoudt u uw PGB tot 1 januari 2014. Er is één uitzondering: wordt uw recht op begeleiding in 2014 opnieuw vastgesteld, dan vervalt uw PGB hiervoor. Dit omdat vanaf 1 januari 2014 uw gemeente verantwoordelijk is voor begeleiding. Als u gebruik maakt van een persoon gebonden budget (PGB) kunt u contact met ons opnemen voor onze tarieven.

Als u kiest voor huishoudelijke verzorging via het Persoonsgebonden budget (PGB) dan koopt u zelf huishoudelijke verzorging in. Wij zullen u een van onze huishoudelijke medewerkers aan u voorstellen voor de huishoudelijke verzorging.

Particuliere Zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

Financiering

Wanneer u een indicatie zorg in natura heeft voor:

• Verpleging
• Verzorging
• Begeleiding

dan worden de kosten betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, kortweg AWBZ.

Wanneer u een PGB heeft voor:

• Huishoudelijke verzorging

dan worden de kosten betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg WMO.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

U ontvangt voor al deze zorg geen rekening van Thuis in Zorg. Wij krijgen direct betaald via de AWBZ en of WMO. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die door het CAK wordt geïnd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

Omdat wij er voor gekozen hebben om zorgpartner te zijn van Agathos, betekent dit dat u op uw overzicht van het CAK Agathos als organisatie van geleverde zorg ziet staan. Onder Samenwerking kunt u meer lezen over het zorgpartnerschap met Agathos. Meer weten over de AWBZ zorg.

PGB en financiering

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) mits u een indicatie heeft gekregen met verblijf, maar ervoor kiest thuis te blijven wonen. Voor huishoudelijke verzorging vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ook een PGB krijgen.

Ziekenhuisverplaatste Zorg en financiering

Thuis in Zorg declareert de geleverde ziekenhuisverplaatste zorg rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Ons stappenplan: van zorgvraag tot zorgverlening