Aanvraag en financiering van zorg

Via een indicatie kunt u verzorging, verpleging en begeleiding ontvangen. U kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor Zorg in Natura dan betekent dit dat Thuis in Zorg de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt.

De volgende indicaties worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding individueel *

*De”begeleiding Individueel” gaat in 2015 over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) WMO. Als het CIZ aangeeft dat u niet of gedeeltelijk in aanmerking komt voor AWBZ gefinancierde begeleiding dan zullen met u kijken of het zinvol is om de aanvraag ook in te dienen bij het WMO loket van uw gemeente

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op een indicatie. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kan onze coördinerend verpleegkundige/ziekenverzorgende u ondersteunen bij het beoordelen van de situatie en zo mogelijk een aanvraag voor een indicatie doen. Voor meer informatie kijk op de website van het CIZ of lees bijgaande brochure “U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?”

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van huishoudelijke verzorging. Dit is bepaald in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wilt u huishoudelijke verzorging van Thuis in Zorg ontvangen dan kunt u via de gemeente (Rotterdam) een PGB aanvragen. De aanvraag voor huishoudelijk verzorging gaat via het zorgloket van uw gemeente. Thuis in Zorg kan u met deze aanvraag helpen, we kunnen u ook uitleggen wanneer u een PGB toegewezen krijgt van de gemeente. Met onze coördinerend verpleegkundige/ziekenverzorgende bespreekt u welke hulp u nodig heeft.

Als u kiest voor huishoudelijke verzorging via het Persoonsgebonden budget (PGB) dan koopt u zelf huishoudelijke verzorging in, u kunt het beste contact met ons opnemen voor onze tarieven. Wij zullen u een van onze huishoudelijke medewerkers aan u voorstellen.

Particuliere Zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

Financiering

Heeft u een indicatie zorg in natura voor:

• Verpleging
• Verzorging
• Begeleiding

dan worden de kosten betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, kortweg AWBZ.

Wanneer u een PGB heeft voor:

• Huishoudelijke verzorging dan worden de kosten betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg WMO.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

U ontvangt voor al deze zorg geen rekening van Thuis in Zorg. Wij krijgen direct betaald via de AWBZ en of WMO. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die door het CAK wordt geïnd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

Omdat wij er voor gekozen hebben om zorgpartner te zijn van Agathos, betekent dit dat u op uw overzicht van het CAK Agathos als organisatie van geleverde zorg ziet staan. Onder Samenwerking kunt u meer lezen over het zorgpartnerschap met Agathos. Meer weten over de AWBZ zorg.

PGB en financiering

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) mits u een indicatie heeft gekregen met verblijf, maar ervoor kiest thuis te blijven wonen. Voor huishoudelijke verzorging vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ook een PGB krijgen.

Ziekenhuisverplaatste Zorg en financiering

Thuis in Zorg declareert de geleverde ziekenhuisverplaatste zorg rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

2015 en wijzigingen in de zorg

In 2015 gaat er veel veranderen in de thuiszorg. (Persoonlijke) begeleiding gaat naar de gemeente en valt onder de WMO. De huishoudelijke verzorging valt al onder de gemeente. De zorg die onder de gemeenten valt is geen verzekerd recht meer, hierdoor kunt u dus niet meer automatisch aanspraak maken op begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp en andere zaken die onder de WMO vallen (denk aan een scoot mobiel).  Om hiervoor in aanmerking te komen gaat de gemeente een gesprek met u aan om alle mogelijkheden te bekijken.

Persoonlijke verzorging en verpleging gaan over van de AWBZ naar de Zorgverzekeringwet (ZVW). Deze zorg valt nu onder de zorgverzekeraar en blijft dat ook, al is de wetgeving waaronder het wordt uitgevoerd gewijzigd, dit zal op de langere termijn waarschijnlijk gevolgen hebben (denk aan bepaalde zorg die naar aanvullende verzekeringen kan gaan).

Ook in het toekennen van het PGB vinden wijzigingen plaats per 2015, het beheer van de PGB gelden gaat naar de Sociale verzekeringsbank, dit doet u zelf niet meer. Ook de voorwaarden waaronder u een PGB toegewezen krijgt zijn aangescherpt, dit alles om fraude te voorkomen en cliënten te beschermen. Meer over het beheer van het PGB vindt u op de volgende link. Algemene informatie over het PGB treft u aan op deze link. Beide links zijn van de site van de overheid over hervorming langdurige zorg.

Wij hebben onze cliënten, hun familie en vertegenwoordigers via deze brief geïnformeerd over de op komst zijn de wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Ons stappenplan: van zorgvraag tot zorgverlening