Aanvraag en financiering van zorg

Met ZVW (Zorgverzekeringswet)- indicatie van onze wijkverpleegkundige kunt u verzorging, verpleging ontvangen. Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken of u hiervoor in aanmerking komt.  U kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor Zorg in Natura dan betekent dit dat Thuis in Zorg de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt. U betaalt geen eigen bijdrage met een ZVW indicatie.

De begeleiding individueel, huishoudelijke verzorging en de begeleiding groep vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij uw gemeente kunt een indicatie aanvragen, wij kunnen u hierbij adviseren. Voor deze zorg en diensten bent u een eigen bijdrage verschuldigd.
U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO, die door het CAK wordt geïnd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

Als u kiest voor zorg en diensten via de gemeente (WMO)dan kunt u ook kiezen voor het Persoonsgebonden budget (PGB) dan koopt u zelf de zorg en/of diensten bij ons in, u kunt het beste contact met ons opnemen voor onze tarieven. Wij zullen onze medewerkers graag aan u voorstellen.

Meer over het beheer van het PGB vindt u op de volgende link. Algemene informatie over het PGB treft u aan op deze link. Beide links zijn van de site van de overheid over hervorming langdurige zorg.

Langdurige Zorg

Heeft u langdurige zorg nodig en u voordoet aan alle voorwaarden dan kunt u of kunnen wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op de indicatie. De zorg die u via deze indicatie ontvangt , valt onder de wet langdurige zorg (WLZ)
Voor meer informatie kijk op de website van het CIZ.

Particuliere Zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

Omdat wij er voor gekozen hebben om zorgpartner te zijn van de Leliezorggroep, betekent dit dat u op uw overzicht van het CAK de Leliezorggroep als organisatie van geleverde zorg ziet staan. Onder Samenwerking kunt u meer lezen over het zorgpartnerschap met de Leliezorggroep.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Ons stappenplan: van zorgvraag tot zorgverlening