Begeleiding Individueel

Door persoonlijke problemen en omstandigheden of door beperkingen als gevolg van het ouder worden, kunt u het gevoel hebben de controle op uw leven kwijt te zijn. Vaak wordt u geholpen door mensen in uw naaste omgeving, maar soms is er ook meer nodig.

Thuis in Zorg kan u begeleiding bieden, hierbij kunt u denken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van persoonlijke en/of huishoudelijke zorg, het op orde houden van administratie en het aanbrengen van structuur in uw leefsituatie.

Thuisbegeleiding richt zich op het motiveren, het stimuleren en het zoveel als mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid.

Vanaf januari 2015 valt de begeleiding onder de gemeente. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. U kan bij de gemeente (Rotterdam) een persoonsgebonden budget aanvragen (PGB) voor begeleiding. Aan de hand van uw wensen en budget stellen wij met u een zorgplan op.

Wilt u hier meer over weten, klik dan op het onderstaande “Aanvraag en financiering van de zorg”.

Aanvraag en financiering van zorg