Palliatieve zorg

Thuis in Zorg biedt palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg in de laatste fase van het leven als gevolg van een ongeneeslijke ziekte of leeftijd.
Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg genoemd.

Het doel van de te verlenen zorg is:

begeleiding in de laatste levensfase
optimaal tegemoet komen aan de wensen
samenwerking en/of afstemming met de behandelend arts,
overige professionals en mantelzorg

Met een palliatieve indicatie kunnen wij u 24-uurs zorg bieden.

Aanvraag en financiering van zorg