Verpleging

Als u te maken krijgt met verpleging voor korte of langere periode dan is het prettig om te weten dat de verpleging in goede handen is bij een ziekenverzorgenden en/of verpleegkundigen van Thuis in Zorg.
Verpleging is gericht op verpleegkundige en/of ziekenverzorgende taken in de vorm van:
1. Het in opdracht van een arts (zoals de huisarts of een medisch specialist) overnemen van directe handelingen die bij verpleging horen, hieronder valt ook de zogenoemde ziekenhuis verplaatste zorg.
2. Het aanleren en begeleiden van handelingen waarvoor een indicatie is, zodat u zelf of uw naasten deze zorg kunnen uitvoeren (zoals het injecteren van insuline).

Het doel van verpleging is het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening, beperking of handicap. Een gediplomeerd verpleegkundige en/of ziekenverzorgende van Thuis in Zorg kan bij u thuis komen voor:

  • het geven van medicijnen via een injectie of een infuus
  • wondverzorging
  • stomaverzorging
  • het inbrengen van een maagsonde of katheter
  • het bieden van hulp bij het omgaan met de lichamelijke klachten

Aanvraag en financiering van zorg