Zorg bij dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. Deze ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerdere jaren en roept vele vragen op. Met hulp van naasten, professionele begeleiding en zorg ondersteunt Thuis in Zorg in het zorgproces. Hierdoor kan de cliënt met dementie zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen.

Wat kan Thuis in Zorg voor u betekenen.

Thuis in Zorg beschikt voor zorg bij dementie over een casemanager dementie. De casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige. Zij is voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt.

De casemanager:

  • Geeft informatie over dementie
  • Adviseert over het inschakelen van hulp en begeleiding
  • Begeleidt cliënten en mantelzorgers in het zorgproces

Daarnaast hebben de zorgverleners van Thuis in Zorg veel ervaring met dementie of zijn hierin gespecialiseerd.

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is er regelmatig contact tussen alle betrokkenen, de zorgverleners, casemanager dementie en overige hulpverleners.

Doordat wij intensief samenwerken met verpleeghuis Pniël en de Burcht maken wij gebruik de kennis en kundigheid van de verpleeghuisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en de dagbehandelingen.

Zie ook: Alzheimer Nederlandmoderne dementiezorg en jong dementerend.

Aanvraag en financiering van zorg